Qëllimi dhe tema e takimit u fokusua mbi  çështjen e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, mbi fuqizimin dhe ngritjen e kapaciteteve për aktorët  e vijës së parë që operojnë në komunitet (mësues, policë, punonjës socialë, psikologë, mjekë , administratorë socialë dhe koordinatorë të mbrojtjes së fëmijëve). Në këtë takim na nderuan me pjesmarrjen e tyre : zj.Lejdi  Dervishi dhe z.Agron Sojati përfaqësues të zyrës së Koordinatorit Kombëtar për Çështjet e Ekstremizmit të Dhunshëm  si dhe përfaqësuesit më lartë të Bashkisë Has, Prefekturës, Qarkut  dhe institucioneve përkatëse, të cilët diskutuan në lidhje me rastet e ekstremizmit të dhunshëm dhe mënyrën e parandalimit dhe mirëfunksionimit të të gjitha organeve të pushtetit vendor në parandalimin e rasteve të tilla.

        

 

    

 

AlbaniaUSA