Lajme nga Hasi

PROGRAMI I TRANSPARENCES, BASHKIA HAS / DOKUMENTI I PLOTE KERKESA-PERGJIGJE 2022

Konform detyrimit ligjor qe percakton ligji 119/2014 “Per te Drejten e Informimit”, Bashkia HAS ka administruar dhe perpunuar nje numer te konsiderueshme kerkesash per informacion gjate vitit 2022.  Ne total jane 75 kerkesa te cilat kane marre pergjigje gjate vitit 202, te gjitha te pasqyruara ne registrin perkates. Regjistri i Kerkesave dhe pergjigjeve administrohet nga […]

NJOFTIM

NJOFTIM Njoftohen të gjitha familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike, të cilat kanë për të bërë deklarimin 3-Mujor në muajin Korrik të paraqiten pranë Zyrave të Ndihmës Ekonomike për të bërë deklarimin e situates sociale-ekonomike deri më  10/07 /2021. Në rast mosparaqitje refuzoheni për një periudhë kohore 6-muaj!   FALEMINDERIT,   NJOFTIM MUJOR    

Plani i veprimit “Shërbimet e ekosistemit dhe investimet inteligjente në Bashkinë Has”

Green Action Plan_Has_Draft Content 1.4 (1) Në vijim të workshopit të dytë të zhvilluar në Has në datë 4 maj 2021 për planin e veprimit për investime inteligjente, bashkengjitur gjendet draft plani i punuar nga ekspertet me përfshirjen e informacioneve dhe disktutimeve të zhvilluara së bashku.   Si hapa vijues për këtë plan:   Nevojitet […]

Sondazh, Prioritetet e qytetarëve të Hasit për buxhetin 2022-2024

Sondazh: Prioritetet e qytetarëve të Hasit për buxhetin 2022-2024   Të nderuar qytetarë të Bashkisë Has!  Në kuadër të përgatitjes së buxhetit afatmesëm 2022-2024, Këshilli Bashkiak Has kërkon mendimin tuaj lidhur me prioritetet kryesore të punës së bashkisë. Ju lutem merrni 3 minuta nga koha juaj për t’u përgjigjur disa pyetjeve që do të na ndihmojmë […]

Lexo te gjitha Postet

AlbaniaUSA