Në kuadër të përmirësimit të punës tonë, Bashkia Has në bashkëpunim me Projektin zvicerian “Bashki të Forta” ka përgatitur një  platformë të shpejtë  e cila nuk është gjë tjetër vetëm se një Ndërfaqje grafike për përdoruesit e gjerë, komunitetin, studentët dhe  anëtarët e Këshillit bashkiak. Kjo platformë siguron një pamje të përmbledhur përmes  një vështrimi të shpejtë  të Treguesve të performancës (KPI) të buxhetit afatmesëm të bashkisë Has, të cilat janë të rëndësishme për objektivat afatmesme të bashkisë tonë.

Ju lutemi të klikoni në linkun e mëposhtëm:

https://public.tableau.com/views/Planning_Dashboard_Has/Menu?:language=en&:display_count=y&:origin=viz_share_link

 

Bashkangjitur  do gjeni  edhe  raportin e sondazhit të qytetarëve 

 

 

AlbaniaUSA