Njoftohen të gjitha familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike të paraqiten pranë zyrës së Ndihmës Ekonomike për të bërë deklarimin e situatës sociale-ekonomike deri më 10/10/2020.
Në rast mosparaqitje refuzoheni për një periudhë kohore 6-mujore.
FALEMINDERIT!
AlbaniaUSA