Njoftohen të gjitha familjet e Njësisë Administrative Krumë që trajtohen me ndihmë ekonomike të paraqiten pranë zyrë së Ndihmës Ekonomike për të bërë deklarimin e situatës social-ekonomike deri me 15.07.2020 .
Në rast mosparaqitje refuzoheni për një periudhë kohore 6-mujore.
Faleminderit!
AlbaniaUSA