Thuaji Ndal dhunës në familje!
Pranë Bashkisë Has funksionon Mekanizmi i Koordinuar i Referimit të rasteve të dhunës në Familje
Mos ngurroni, denonconi rastet e dhunës në familje!
Ju mund të telefononi në:
Policinë e shtetit në numrin falas  129
Koordinatoren vendore kundër dhunës në familje në bashki në nr.+3550697449176
Linjën e këshillimit për gra dhe vajza 116117
DËSHIRONI TË MËSONI MË SHUMË PËR MJETET DHE MASAT MBROJTËSE NGA DHUNA NË FAMILJE DHE MEKANIZMIN E KOORDINUAR TË REFERIMIT TË RASTEVE TË DHUNËS NË FAMILJE NË BASHKINË  Has.
Ju lutem lexoni fletëpalosjen e përgatitur.
Kjo fletëpalosje është përgatitur me mbështetjen e UNDP Shqipëri, në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “T’i japim fund dhunës ndaj grave në Shqipëri”, financuar nga Qeveria e Suedisë.
#Nejeminepune#Juqendronineshtepi#Kerkonindihme#Raportonidhunen#Stopdhunanefamilje
AlbaniaUSA