Në kuadër të përmirësimit dhe monitorimit të punës tonë, Bashkia Has ka përgatitur një pyetësor për performancën e saj, këtë herë duke marrë opinionin e vetë qytetarëve.

 

Ftojmë të gjithë banorët e Bashkisë tonë të plotësojnë pyetësorin dhe të shprehin opinionin e tyre në lidhje me punën e pushtetit vendor. Vlerësimi juaj do të ndikojë në përmirësimin e punës tonë.

 

Të dhënat e të anketuarve janë të paidentifikueshme dhe nuk cenohet privatësia e askujt. Për të dhënë opinionin tuaj, ju lutemi të klikoni në linkun e mëposhtëm:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nWQNBpMs0kSCAKPrnzxBYA0C4RFYvVZNqR6fwPSD9t9URFVNTVk1NTI0OE1JWkZZRkdJWFU4VTgxVC4u

 

Ju falenderojmë për kohën tuaj!

AlbaniaUSA