NJOFTIM

Njoftohen të gjitha familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike, të cilat kanë për të bërë deklarimin 3-Mujor në muajin Korrik të paraqiten pranë Zyrave të Ndihmës Ekonomike për të bërë deklarimin e situates sociale-ekonomike deri më  10/07 /2021.

Në rast mosparaqitje refuzoheni për një periudhë kohore 6-muaj!

 

FALEMINDERIT,

 

NJOFTIM MUJOR

 

 

AlbaniaUSA