Mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite si më poshtë :

1. P.V-Për miratimin e sistemit të taksave dhe tarifave vendore për vitin 2020.

2. P.V- Për miratimin e numrit të punonjësve dhe niveli i pagave për vitin 2020.

3. P.V- Për miratimin e Kalendarit orientues për menaxhimin e shpenzimeve vendore gjatë 2020.

4. P.V – Për miratimin buxhetit të Bashkisë Has për vitin 2020.

5. P.V- Për miratimin e bursave për nxënësit që kanë aplikuar dhe janë akomoduar në konviktin “Kosova” Krumë dhe vazhdojnë shkollën e mesme “Skenderbeu” Krumë si dhe bursar për shkollat profesionale .

6.P.V- Për miratimin e listës për pajisje AMTP.

7. P.V- Të ndryshme.

 

 

 

AlbaniaUSA