NJOFTIM

Në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshem Vendore për Bashkinë Has, në bashkëpunim me subjektin “GJEOKONSULT CO” sh.p.k. kontraktuar për hartimin e këtij dokumenti, Bashkia Has organizon një dëgjese publike me date 27.03.2019 ora 11ᵒᵒ në sallen e Mbledhjeve te Keshillit Bashkise, Qyteti Krume me Institucione publike, Subjekte private dhe persona të interesuar për bashkëpunim dhe dhënie mendimesh për hartimin përfundimtar të këtij dokumenti.

Adem LALA
______________________
K R Y E T A R

AlbaniaUSA