NJOFTIM PER DEGJESE PUBLIKE PER PPV FAZA 3-te

NJOFTIM

Në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshem Vendore për Bashkinë Has, në bashkëpunim me subjektin “GJEOKONSULT CO” sh.p.k. kontraktuar për hartimin e këtij dokumenti, Bashkia Has organizon një dëgjese publike me date 27.03.2019 ora 11ᵒᵒ në sallen e Mbledhjeve te Keshillit Bashkise, Qyteti Krume me Institucione publike, Subjekte private dhe persona të interesuar për bashkëpunim dhe dhënie mendimesh për hartimin përfundimtar të këtij dokumenti.

Adem LALA
______________________
K R Y E T A R

NJOFTIM

NJOFTIM

Në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendore për bashkine Has, në bashkëpunim me subjektin”GJEOKONSULT” sh.p.k. kontraktuar për hartimin e ketij dokumenti, Bashkia Has organizon një dëgjese publike me datë 23.01.2019 ora 12ᵒᵒnë sallen e Pallatit të Kultures “Pjeter Bogdani”, Krumë me Institucione publike, subjekte private dhe persona të interesuar për bashkëpunimdhedhënie mendimesh për hartimin përfundimtar të ketij dokumenti.

BASHKIA HAS

Njoftim ! Në kuadër të Planit të Përgjithshëm Vendorë për Bashkinë Has

Njoftim

Në kuadër të Planit të Përgjithshëm Vendorë për Bashkinë Has , në bashkëpunim me subjektin “Gjeokonsult” sh.p.k kontraktuar për hartimin e këtij dokumenti ,Bashkia Has organizon një një dëgjesë publike me datë 18.12.2018 ne orën 10:00 në sallën e Pallatit të Kulturës “Pjetër Bogdani ” (Krumë) me Institucione publike , Subjekte private dhe persona të interesuar për bashkëpunimin dhe dhënie mendimesh për hartimin përfundimtar të këtij dokumenti .

Ju mirëpresim !
Bashkia HAS.

Njoftim !

Njoftojmë të gjithë banorët e Njësisë Administrative Fajza ,Bashkia Has se Gjendja Civile (Fajza) është zhvendosur në Krumë për t’iu ardhur në ndihmë qytetarëve duke shkurtuar kohë dhe rritur cilësinë e shërbimit .

AlbaniaUSA