Njoftim

Në kuadër të Planit të Përgjithshëm Vendorë për Bashkinë Has , në bashkëpunim me subjektin “Gjeokonsult” sh.p.k kontraktuar për hartimin e këtij dokumenti ,Bashkia Has organizon një një dëgjesë publike me datë 18.12.2018 ne orën 10:00 në sallën e Pallatit të Kulturës “Pjetër Bogdani ” (Krumë) me Institucione publike , Subjekte private dhe persona të interesuar për bashkëpunimin dhe dhënie mendimesh për hartimin përfundimtar të këtij dokumenti .

Ju mirëpresim !
Bashkia HAS.

AlbaniaUSA