NJOFTIM

Në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendore për bashkine Has, në bashkëpunim me subjektin”GJEOKONSULT” sh.p.k. kontraktuar për hartimin e ketij dokumenti, Bashkia Has organizon një dëgjese publike me datë 23.01.2019 ora 12ᵒᵒnë sallen e Pallatit të Kultures “Pjeter Bogdani”, Krumë me Institucione publike, subjekte private dhe persona të interesuar për bashkëpunimdhedhënie mendimesh për hartimin përfundimtar të ketij dokumenti.

BASHKIA HAS

AlbaniaUSA