6 – Kufizimi i së drejtës së informimit

7 – Tarifa për dhënien e informacionin (nëse ka)

AlbaniaUSA