Qytetarë të Bashkisë Has !

 

Në këtë direktori ju do te gjeni  formularë ose kërkesa të ndryshme të cilat ju udhëzojnë për dokumentacione të caktuara ne sektore te caktuara ose kerkesa/ankesa te kategorive te ndryshme  të Bashkisë Has ku lehtesisht mund ti shkarkoni dhe ti ridergoni të plotesuara pranë Bashkisë Has nëpërmjet adresës së emailit : [email protected] ose ti dergoni me poste në adresën postare të Bashkisë Has


Formular Kërkese

Formular Kërkese

Formular Ankese

Formular Ankese

AlbaniaUSA