4 – E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet

Formulari i ankesës për shërbimet publike bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi pranë Zyrës së Integruar me Një Ndalesë, me postë në adresën: Bashkia Has, Adresa: Sheshi “Deshmoret e Hasit”, Pallati i Kultures “Pjeter Bogdani”,   ose me postë elektronike në adresën: [email protected]/  duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij.

Kliko këtu që të hapet dokumenti i plotë

AlbaniaUSA