Në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor për Bashkinë Has në bashkëpunim me subjektin “Gjeokonsult&CO ” sh.p.k kontraktues për hartimin e këtij dokumenti , Bashkia Has organizoi sot me dt 27.03.2019 konsultimin publik me institucione publike , subjekte private dhe persona te interesuar për bashkëpunimin dhe dhënie mendimesh për hartimin përfundimtar të këtij plani dhe dokumenti .PPV-HAS (kliko per ta shkarkuar te plote)

AlbaniaUSA