Has News

PROGRAMI I TRANSPARENCES, BASHKIA HAS / DOKUMENTI I PLOTE KERKESA-PERGJIGJE 2022

Konform detyrimit ligjor qe percakton ligji 119/2014 “Per te Drejten e Informimit”, Bashkia HAS ka administruar dhe perpunuar nje numer te konsiderueshme kerkesash per informacion gjate vitit 2022.  Ne total jane 75 kerkesa te cilat kane marre pergjigje gjate vitit 202, te gjitha te pasqyruara ne registrin perkates. Regjistri i Kerkesave dhe pergjigjeve administrohet nga […]

NJOFTIM

NJOFTIM Njoftohen të gjitha familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike, të cilat kanë për të bërë deklarimin 3-Mujor në muajin Korrik të paraqiten pranë Zyrave të Ndihmës Ekonomike për të bërë deklarimin e situates sociale-ekonomike deri më  10/07 /2021. Në rast mosparaqitje refuzoheni për një periudhë kohore 6-muaj!   FALEMINDERIT,   NJOFTIM MUJOR    

Lexo te gjitha Postet

AlbaniaUSA